Naim Fetahu: Rinia do të jetë në themel të qeverisjes sime në Podujevë

Kandidati për kryetar të Podujevës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Naim Fetahu, ka zhvilluar disa takime me disa të rinjë llapjanë, raporton Podujeva.net

Në disa fotografi të publikuara në faqen zyrtare të Fetahut, thuhet se: Podujeva ka të rinj me potencial të jashtëzakonshëm. Por, qeverisja e deritashme e komunës i ka braktisur dhe ata sot e kanë të vështirë të gjejnë mundësi për ta ndërtuar jetën në vendlindje. Rinia do të jetë në themel të qeverisjes sime në Podujevë, duke synuar krijimin e kushteve sa më të mira për shkollimin e tyre dhe hapjen e vendeve të reja të punës.

Postimi i plotë i Naim Fetahut:

Podujeva ka të rinj me potencial të jashtëzakonshëm. Por, qeverisja e deritashme e komunës i ka braktisur dhe ata sot e kanë të vështirë të gjejnë mundësi për ta ndërtuar jetën në vendlindje. Rinia do të jetë në themel të qeverisjes sime në Podujevë, duke synuar krijimin e kushteve sa më të mira për shkollimin e tyre dhe hapjen e vendeve të reja të punës.

Shpërndajeni për ta treguar mbështetjen për rininë tonë #PDK

https://www.facebook.com/NaimFetahuFaqjaZyrtare/?__tn__=kCH-R&eid=ARDibI8M–rhoZ-7HN9BT-hfAsMm-pbeYkW6z-1430NTk2wgVAi6ZvKzyhxUzl6Sj-ibBzuagY-Xkw66&hc_ref=ARTArr6hui0PhImslOh1_AiznmK7RP0XGQujw7dam1QbDCqcw4bz4iuIVc06pwTzraQ&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCWGyaOFBS1NU0DiruRfAL2qg3Wu3gdOMqxZDkqKlBBf4fNND5ZqbJMA-Ul0qQdxeVviYomb5bj0CwkIf6wU3G5QCbE5_R2ycr6PdRORLMjuEpHWTy9tlJBPoHR2wlGOtw5SbFgnCb8zF0ZKjFw-ZLH3N9ILboYmgBdlTcAd8dD8Tlpj87Y3khemUWASi9qBmJRGLWZJc_RJ86sHNR-gL6U3jjaXNSuR5LKSweZNw8TzMoDTsgovJgTD9b_a8l4anwuWTPAfSSXiZW0fovId22Xejw9dtsjGXMQUNd0WOWrVuLgqtNPx7AlO93QKSLytWE-q7MLYIYmuWpYEfcvAwAVTsl8lbWiix74JV4ACQF6T9R0a_6Wifg